Áp dụng giảng dạy theo hướng nghiên cứu bài học

Năm học 2017-2018 trường đã áp dụng phương pháp mới theo hướng nghiên cứu bài học.

Với phương pháp này giúp nhiều giáo viên mới về trường đã chuẩn bị tiết dạy bàn tay nặn bột

Được hoàn chỉnh. Việc phân công gv giảng dạy thao giảng, rồi góp ý xây dựng tiết dạy. Cuối cùng là thực dạy. Nên gv không còn gặp khó trong dạy bài có phương pháp bàn tay nặn bột

shcm2

Tiết dạy của cô Ngân - giáo viên mới về trường

Tiết dạy của cô Ngân – giáo viên mới về trường